Ceník služeb

Instalace operačních systémů Windows (XP, Vista, 7, 8)

500 Kč/ks

 • V ceně je zahrnuta instalace OS a ovladačů zařízení včetně jejich konfigurace a otestování činnosti. Zákazník se musí prokázat platnou licencí k OS, pokud je tato licence vyžadována.

Instalace hardware

300 Kč/hod.

 • Cena zahrnuje montáž zařízení, včetně instalace ovladačů, konfigurace zařízení a ověření správné funkce.

Instalace ovladačů zařízení

300 Kč/hod.

 • Cena zahrnuje instalaci ovladačů zařízení, jejich konfiguraci a ověření správné funkce.

Instalace periférií

350 Kč/hod.

 • V ceně je zahrnuto připojení periférie k PC, instalace ovladačů (popř. aplikačního software dodávaného k zařízení) a otestování funkčnosti.

Instalace aplikačního software

300 Kč/hod.

 • Cena zahrnuje instalaci software dle požadavků zákazníka. Zákazník se musí prokázat platnou licencí k instalovanému software (neplatí pro volně šiřitelný software nebo shareware).

Oživení notebooku nebo počítače

400 Kč/ks

 • V ceně je zahrnuto oživení nového notebooku nebo počítače, vytvoření profilu, hesla.

Oživení notebooku nebo počítače + instalace základních programů

500 Kč/ks

 • V ceně je zahrnuto oživení nového notebooku nebo počítače, vytvoření profilu, hesla, instalace základních programů (antivir, kancelářský balík atd.).

Odvirování

350 Kč/hod.

 • V ceně je zahrnuto zbavení notebooku nebo počítače virů, malwaru a dalšího škodlivého softwaru.

Servisní opravy

350 Kč/hod.

 • V ceně je diagnostika závady, její odstranění a případná výměna vadných komponent. U složitějších oprav, kdy je zapotřebí počítač odvézt je cena stanovena dohodou.

Vyčištění od prachu počítače nebo notebooku

300 Kč/hod. / 400 Kč/hod.

 • V ceně je vyčištění skříně, komponent, chladících těles a větráků od prachu.

Vyčištění od prachu počítače nebo notebooku + výměna teplovodivé pasty

400 Kč/hod. / 500 Kč/hod.

 • V ceně je vyčištění skříně, komponent, chladících těles a větráků od prachu, odstranění staré teplovodivé pasty z procesoru a implementace nové mezi procesor a chlazení.

Softwarové čištění počítače nebo notebooku

500 Kč/hod.

 • V ceně je čištění registrů operačního systému, odstranění dočasných souborů operačního systému, odstranění nežádoucích programů, kontrola antivirovým programem na přítomnost malware, spyware a dalších virů.

Modernizace počítačů

350 Kč/hod.

 • V ceně je zahrnuta konzultace a návrh optimálního řešení modernizace, zajištění nákupu nových komponent, jejich výměna, instalace a konfigurace.

Instalace internetového připojení

300 Kč/ks

 • V ceně je zahrnuta instalace a konfigurace zařízení pro připojení k internetu, nastavení připojení, zajištění aktivace účtu u poskytovatele Internetu, konfigurace klienta elektronické pošty a ověření funkčnosti.

Realizace malé počítačové sítě nebo Wi-fi sítě (bezdrátové sítě)

500 Kč/hod.

 • V ceně je zahrnuta instalace a konfigurace Wi-Fi přístupových bodů (AP), konfigurace parametrů sítě a jejího zabezpečení, konfigurace klientských stanic, instalace kabeláže a aktivních síťových prvků, konfigurace sítě a aktivních prvků atd. a ověření správné funkce. Cena nezahrnuje kabeláž a aktivní prvky.

Servis a konfigurace síťových prvků

500 Kč/hod.

 • Služba zahrnuje servis a konfiguraci aktivních síťových prvků jako jsou modemy (ADSL,Cable…), routery, switche, Wi-fi, VPN, atd.)

Správa počítačů, správa počítačových sítí

cena dohodou

 • Cena služby je stanovena dohodou v závislosti na velikosti počítačové sítě (počet pracovních stanic, síťových prvků, atd.)

Zálohování dat

300 Kč/hod.

 • V ceně nejsou zahrnuty případné náklady na zálohovací média

 

Organizační záležitosti

Minimální účtovaná částka je 250,- Kč

U hodinových sazeb je cena účtována po 1/2 hodinách

 

Za veškeré prováděné služby si účtujeme částky v rozsahu, dle platného ceníku servisních prací. Objednáním kterékoliv služby klientem, považujeme za bezvýhradní souhlas klienta s ceníkem servisních prací. Ceník servisních prací poskytneme na vyžádání nebo jej najdete na našem webu.

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Ceník platný od 1. 8. 2014