Spolupráce se společností REMA Systém, a.s.

Neustále rozšiřujeme naše služby, proto jsme 23. 8. 2016 podepsali smlouvu o spolupráci se společností REMA Systém, a.s. zabývající se organizaci sběru, tříděním, nakládáním a recyklaci v celé České republice.

Sam_MZODíky této smlouvě bezplatně od spotřebitele převezmeme použité elektrozařízení a baterie přímo v prodejně bez vazby na prodej nového elektrozařízení.

13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá každému prodejci elektrozařízení mimo jiné povinnost odebrat od zákazníka jeho starý výrobek při koupi nového (tzv. kus za kus) a zajistit jeho ekologickou likvidaci. Proto jsme se rozhodli rozšířit služby o místo zpětného odběru a zjednodušit občanům a domácnostem recyklaci vysloužilého elektrospotřebiče či baterie.

zo-plakatNaším zájmem je zajistit, aby již žádná elektrozařízení nekončila v netříděném komunálním odpadu a na skládkách, ale naopak byla ekologicky recyklována. Pomozte nám s ochranou našeho životního prostředí. Budoucnost je v našich rukou, začněme myslet ekologicky.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.